ზემოთ
Image Alt

ფასი

 • განთავსება

 • 69
  / თვე
  • 10 წმ. რგოლი 288 ჯერ 24 საათში
  • 15 წმ. რგოლი 192 ჯერ 24 საათში
 • დამზადება

 • 350
  / 15 წმ-მდე
  • 15-25 წმ. – 500 ლ.
  • 25-35 წმ. – 750 ლ.

განთავსების ერთი წამის ღირებულება შეადგენს 0.008 ლარს.

ყოველთვიური ღირებულება დამოკიდებულია რგოლის ხანგრძლივობაზე და 24 საათის განმავლობაში მისი გაშვების რაოდენობაზე.

მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის სასურველია სარეკლამო რგოლის ხანგრძლივობა იყოს 10-15 წამი.

10 წამიანი რგოლი, 24 საათის განმავლობაში გავა 288 ჯერ და ღირებულება იქნება თვეში 69 ლარი თითო მოწყობილობაზე.

15 წამამდე სარეკლამო რგოლის დამზადების ღირებულებაა 350 ლარი.

მოქმედებს ფასდაკლების შემდეგი სისტემა:

3 თვიანი განთავსება – 10%

6 თვიანი განთავსება – 15%

12 თვიანი განთავსება – 20% + რგოლი საჩუქრად!