ზემოთ
 • განთავსება

 • 69
  / თვე
  • 10 წმ. რგოლი 288 ჯერ 24 საათში
  • 15 წმ. რგოლი 192 ჯერ 24 საათში
 • დამზადება

 • 350
  / 15 წმ-მდე
  • 15-25 წმ. – 500 ლ.
  • 25-35 წმ. – 750 ლ.